home uw notaris
 
 

Publicaties

"De Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 en het verschoningsrecht van de notaris"
WPNR 1999/6374

"Le rapprochement du droit civil et commercial des Etats Membres de l'Union Européenne" (co-auteur)
Uitgegeven door de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Amsterdam 2001

"Conventions d'actionnaires dans les états Membres de l'Union Européenne" (co-auteur)
Uitgegeven door de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Amsterdam 2003

"Civil Law/Common Law Lexicon" (co-auteur)
Uitgegeven door Fondation I.R.E.N.E., Luxemburg 2004

"Legal Comparative Analysis on the implementation of the First Council Directive in Selected EU Member States" and "Comparison of Registration Procedures of Enterprises and Other Legal Entities in Selected EU Member States and Lithuania" (co-auteur)
PHARE Twinning Project, Vilnius februari 2004

Interview: "Gebrek aan verdragen belemmert vrij verkeer van diensten"
Notariaat Magazine, april 2004

"Le désinteressement du créancier par la vente de l'immeuble de son débiteur"
Revue du Notariat Belge, juni 2005

"El notariado neerlandes en el siglo XXI: Un notariado latino en un mercado libre"
El Notario, Revista del Colegio Notarial de Madrid, Madrid september/oktober 2007

Reactie: de 5%-regeling bij nieuwbouw
WPNR 2010/6867

Publicatie in het Financieel Dagblad van 15 maart 2012
Tweede hypotheek wordt lastiger.
Politiek moet ingrijpen na uitspraak Hof die overbruggingshypotheek bemoeilijkt.