Familierecht

Goede advisering op het gebied van familierecht is niet eenvoudig, maar kan u wel veel opleveren en problemen voorkomen. Natuurlijk moet daarbij worden uitgegaan van de huidige situatie, maar ook met toekomstige veranderingen daarin moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

 

Bij het maken van een samenlevingsovereenkomst, huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden zal moeten worden nagedacht over de vraag hoe de afspraken tussen de partners onderling en de zorg voor elkaar worden gecombineerd met bescherming tegen schuldeisers en zakelijke risico’s. Bovendien zal ook zeker rekening moeten worden gehouden met de fiscale gevolgen en besparing van belasting vanuit het familierecht.

 

Als een testament wordt opgemaakt, gaat het in de eerste plaats over de gevolgen van overlijden voor degenen die achterblijven. Laat u hen goed achter? Ook daarbij spelen fiscale aspecten een grote rol, maar er moet ook aandacht zijn voor menselijke verhoudingen. Wat zijn de gevolgen als de beoogde erfgenamen eerder dan u zouden komen te overlijden?  En wat gebeurt er met uw erfenis als de erfgenamen later op hun beurt overlijden?

 

Wij stellen de juiste vragen en zullen ook ingaan op bijkomende aspecten om ons in te kunnen leven in uw persoonlijke situatie. In samenspraak met u komen wij aldus tot een uitkomst die passend is voor u. Soms is daarvoor de nodige creativiteit vereist.

Familierecht

  • Erven en erfbelasting
  • Partnerschap
  • Samenwonen
  • Trouwen

Neem contact met ons op!

Wilt u een aanvraag doen of heeft u een vraag aan ons. Neem dan hier contact met ons op en wij komen snel bij u terug.