Internationale aspecten

Ons kantoor beschikt over een goede samenwerking met vooraanstaande notaris- en advieskantoren in België, Frankrijk, Spanje en Engeland. Met hen wordt in voorkomende gevallen intensief samengewerkt. Mocht het nodig zijn, dan kan zelfs een veel breder internationaal netwerk worden aangesproken.

 

Zodoende kunnen de rechtsgevolgen in het buitenland van bepaalde transacties of de uitwerking van (testamentaire) regelingen in kaart worden gebracht. Ook kan op die manier worden geborgd dat bepaalde rechtshandelingen niet alleen in Nederland rechtsgeldig zijn, maar ook voldoen aan de eisen die daaraan door het betreffende buitenland worden gesteld.

 

De internationale samenwerking werpt zijn vruchten af in de personen- en familierechtpraktijk ingeval van vererving, schenking of overdracht van zich in het buitenland bevindende bezittingen of als een van betrokken partijen in het buitenland woont. Ook in de ondernemingsrechtpraktijk is de internationale samenwerking van groot en praktisch belang. Bijvoorbeeld als het gaat om een internationale zetelverplaatsing of als sprake is van aandelen die worden gehouden in buitenlandse vennootschappen.

 

Internationale aspecten

  • Samenwerking met notarissen en adviseurs over de grens

Neem contact met ons op!

Wilt u een aanvraag doen of heeft u een vraag aan ons. Neem dan hier contact met ons op en wij komen snel bij u terug.