Onroerend goed

Bij de behandeling van onze onroerend goed transacties houden wij de belangen van alle betrokken partijen in het oog. Bij de overdracht van onroerend goed moet er aandacht zijn voor zowel verkoper als koper. Bij een hypotheek gaat het zowel om degene die de hypothecaire lening aangaat, als om de financier. Ook onroerend goed transacties vragen om creativiteit: soms kan met aanpassing of wijziging van bepaalde afspraken een beter of financieel aantrekkelijker resultaat worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan aspecten van omzet- of overdrachtsbelasting.

 

Als een gebouw in appartementsrechten wordt gesplitst, gaat het erom een regeling te treffen die recht zal gaan doen aan de belangen van alle betrokken appartementseigenaren en tegelijkertijd oog houdt voor de exploitatiemogelijkheden.

 

Op het gebied van opzetten en begeleiden van nieuwbouw- en (her)ontwikkelingsprojecten hebben wij veel ervaring en expertise in huis. Ook dan gaat het erom dat de belangen en wensen van zowel de verkopende partij, projectontwikkelaar als van de toekomstige bewoners in het oog worden gehouden: zo moeten bijvoorbeeld voor een goed beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen van de bewoners en het gebruik van achterpaden goede en bruikbare regelingen worden getroffen.

Onroerend goed

  • Huis en hypotheek
  • Nieuwbouw en (her)ontwikkeling

Neem contact met ons op!

Wilt u een aanvraag doen of heeft u een vraag aan ons. Neem dan hier contact met ons op en wij komen snel bij u terug.