Ondernemingsrecht en rechtspersonen

Als een BV of andere rechtspersoon wordt opgericht, gaat het niet alleen om de juridisch correcte inhoud van de statuten. Juist en vooral gaat het om de verhoudingen binnen de rechtspersoon. Niet alleen tussen aandeelhouders onderling, maar ook tussen de aandeelhouders en het bestuur en de raad van commissarissen. De statuten bieden daarvoor de uitgangspunten en het juridische raamwerk. Vaak is het wenselijk om daarnaast een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen om recht te doen aan uw wensen. En soms gelden vanuit specifieke beroepsgroepen aanvullende wensen of eisen. Ook daarmee wordt dan rekening gehouden. Wij zijn in staat om ons te verplaatsen in uw situatie en om met u mee te denken.

 

U kunt bij ons terecht voor een aandelenoverdracht, fusie of juridische splitsing. En ook voor oprichting van een vereniging, een ANBI-stichting of stichting met een commerciële doelstelling bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Hoe verhouden uw zakelijke belangen zich tot uw privé situatie? Bijvoorbeeld in relatie tot uw huwelijkse voorwaarden en testament? Ook met die aspecten dient rekening te worden gehouden: uiteindelijk zult u de vruchten van het ondernemerschap privé willen genieten. Wij bespreken dat met u, zodat ook die aspecten niet over het hoofd worden gezien en kunnen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Ondernemingsrecht en rechtspersonen

  • Aandelenoverdracht
  • Fusie of juridische splitsing
  • Oprichting vereniging

Neem contact met ons op!

Wilt u een aanvraag doen of heeft u een vraag aan ons. Neem dan hier contact met ons op en wij komen snel bij u terug.